Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: 1.Zsoltár/4

Mert sátrában rejt el engem a balsors idején, † búvóhelyet ad hajlékának rejtekén, * kősziklára állít engem.

Most már fölemelkedik a fejem * ellenségeim fölé, akik körülvesznek.

Hajlékában dicsőítő áldozatot mutatok be, * énekelek, és zsoltárt zengek az Úrnak.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem