Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: 1.Zsoltár/6

Megláttak téged a vizek, Istenem, † megláttak a vizek, és megremegtek, * a mély vizek megrendültek.

A felhők ontották a vizet, † a fellegek mennyrögtek, * mert tüzes nyilaid cikáztak.

Mennydörgésed harci szekérként dübörgött, † villámaid bevillogták a földkerekséget, * megingott és megreszketett a föld.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem