Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Zsolozsma: 3.Zsoltár/2

Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes népek!

Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, † mert te igazságosan ítéled a népeket, * és te vezérled a nemzeteket a földön.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem