Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Ref: 56/2

Én az Úr Istenben dicsekedem,

Szent Igéjében nem kételkedem.

Mit tehetne az ember énnekem,

Aki kerget engemet?

Visszafordítják az én beszédemet,

És naponkint abban hányják eszüket,

Hogy nékem szerezzenek veszedelmet,

Csak gonoszt gondolnak.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem