Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Ref: 382/7

Krisztus Urunk mondja evangyéliomban, mely nagy gondja van reánk

A nagy Úr Istennek, hogy még hajaink is tőle megszámláltatvák;

Azért keresztyének, illik hálát adnunk és az Istent dicsérnünk,

A mi szíveinknek nagy-szép ajándékit előtte bemutatnunk.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem