Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Ref: 2/4

Mond e királyság: im kihirdetem

Az ő tanácsát és szent dekrétomát:

A felséges Úr mondá énnekem:

Én fiam vagy, ma szültelek, fiamat.

Kérjed éntőlem a sok pogányokat,

Kiket örökségül neked adok;

Föld kerekségén sok tartományokat

Mindenütt én teneked ajánlok.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem