Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


RÉ21: 689/2

Mert, Uram, én Te kezedbe ajánlom

Mind testem, lelkem és minden vagyonom.

A Te szent angyalod legyen énvélem,

És soha el ne távozzék éntőlem,

Hogy a csalárd ördögnek semmiképpen

Rajtam semmi hatalma ne lehessen!

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem