Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Ord: Apostoli hitvallás/3

Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet.

Ámen.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem