Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Magnificat: 485 - 64.22 - Litania tuturor sfinților/10

Toți sfinții preoți și leviți, **

Toți sfinții monahi și pustnici, **

Sfântă Marie Magdalena, *

Sfântă Agata, *

Sfântă Lucia, *

Sfântă Agneza, *

Sfântă Cecilia, *,

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem