Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


KÉSZ: 220/31

Könyörögjünk! Isten, kinek irgalmassága megszámlálhatatlan és jóságának kincse végtelen! Hálát adunk szent Fölségednek minden ajándékaidért, és kegyességed előtt szüntelenül esdeklünk, hogy ki a hozzád folyamodók kérését teljesíted, őket soha el nem hagyva az örökké tartó jutalmakra elvezesd! A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem