Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Harang: 185C/1

Mária, Szűzanyám, te légy én pátronám,

Testemet s lelkemet neked adom.

Ne hagyj el, vigyázz rám, hogy utolsó órám,

Szerencsésen jöjjön, édesanyám.

Hogy a sátán azon órán, nekem ne árthasson

Közel se állhasson én szegény lelkemhez, s meg ne rontson.

Alázatos szívvel kérlek, s könnyes szemmel, szeplőtelen szent Szűz!

Kéréseddel engeszteld Fiadat, ne hagyd el szolgádat vígasztalás nélkül,

Kérj irgalmat!

Kérelmedre, hogy engedje, bocsássa meg vétkem,

Mely miatt bús szívem, fogadom, ezután jobb lesz életem.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem