Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Gyöngyök: 362/3

V. Örülj és örvendezz szűz Mária, Allleluja!

F. Mert bizonynyal feltámadott az Úr, Alltetuja.

Könyörögjünk.

Úr Isten! Ki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak

föltámadásával a világot megvigasztalni méltóztattál;

adjad, kérünk, hogy az ő szent anyja,

szűz Mária által az örök élet örömeibe juthassunk.

Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus álta, Amen.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem