Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Gyöngyök: 360/8

Könyörögjünk.

Úr Isten! ki a Boldogasszony gyümölcsös

szüzessége által az emberi nemnek örök boldogság

jutalmát adtad: engedd kérünk,

hogy érezzük annak érettünk való esedezését,

ki által méltók lettünk venni az életadóját,

a te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem