Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


Gyöngyök: 360/6

Könyörögjünk. Kérünk Uram! öntsd lelkünkbe szent malasztodat,

hogy akik angyali üzenet által szent Fiadnak,

Krisztus Jézusnak megtestesülését megismertük:

az ő kínszenvedése és keresztje által a

föltámadás dicsőségébe vitessünk.

Ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem