Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


E.Ref: 80/3

Ó, Úr Isten, vajon míg tartod

Mirajtunk a te nagy haragod?

Míg veted meg kérésünket?

Könnyhullatást kenyér helyett

Adál nékünk, és itattál

Minket nagy könnyhullatással.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem