Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


E.Ref: 277. Hálát adok néked, mennybéli Isten/2

Magam, Uram, ajánlom szent kezedbe,

Mind testem, lelkem vedd őrizetedbe,

Szent angyalidat ne vedd el mellőlem,

Szent Lelked se távozzék el éntőlem,

Hogy vakmerő bűnöktől ma is menten

Megőriztessék épen testem, lelkem.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem