Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


E.Ref: 195. Ez nap nékünk dicséretes nap/6

Hálát adjunk az Úr Istennek,

Atya-Fiú-Szentléleknek,

És örüljünk mind e Gyermeknek;

Nagy örömet az angyalok nékünk hirdetnek,

Dicsérvén Istent, így énekelnek:

Áronnak vesszeje megvirágozék,

Tiszta szűztől gyermek születék,

Mennyei királyul nékünk adaték,

Krisztus Jézusnak nevezteték.

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem