diatar for Debian
----------------

[HU] Kiegészítő információk a diatar 12.1-ás verziójának Linux (.deb) csomagjaihoz
-----------------------------------------------------------------------------

Általános:

– standard debian bináris csomag ami a freedesktop.org (XDG) ajánlásait követi, így elvileg szinte minden linux disztribúcióban használható (némi korlátozással, lásd alább)
– a letöltött csomag dpkg-vel installálható, ill. letörölhető
– a telepített programok indíthatóak bejelentkezéskor automatikusan vagy kézzel a menüből, ill. asztalról ikonok segítségével

Telepítés:

1) A program globálisan, minden Linux felhasználó számára települ (már nem kell létrehozni egy speciális 'diatar' nevű felhasználót)

2) A letöltött csomagot szuper-user (root) jogosultságokkal lehet telepíteni (privilegizált felhasználó alatt):

- Terminálban: sudo dpkg -i diatar_12.1-1_i386.deb (a 32 bites installálása)
sudo dpkg -r diatar (általános un-installálás/letörlés)

- Fájl-menedzserben: a letöltött csomag ikonjára (dupla) kattintva, majd a megjelenő ablakban értelemszerűen (pl. GDebi-vel)

(Az esetleges későbbi frissítés dpkg-vel (valószínűleg) NEM működik, így először manuálisan un-installálni kell a régi csomagot, majd ezután lehet az újat feltelepíteni! A saját magunk által létrehozott dia-lista ill. konfigurációs fájlok elmentéséről és át-hozataláról nekünk kell gondoskodnunk! Lásd lent!* )

Megjegyzések:

– program indító ikonok az asztalon és a tálcán általában a menüben kiválasztott elemen történő jobb egeres kattintással hozhatók létre
– a diatár automatikus indulása bejelentkezéskor általában az alábbi paranccsal érhető el:
a) globálisan, minden Linux felhasználó számára: sudo cp /usr/local/share/diatar/inst/polyjoe-diatar.desktop /etc/xdg/autostart
b) csak az aktuális Linux felhasználó számára: cp /usr/local/share/diatar/inst/polyjoe-diatar.desktop ~/.config/autostart
– a telepítés a diatar közös elérésű adatainak egy /var/local/diatar alatti könyvtár struktúrát hoz létre. (Ez a hely használandó a mindenki számára hozzáférhető adatok számára, míg a saját fájljainkat a HOME könyvtárunkban tarthatjuk elkülönítve.)
– figyelem: a /var/local/diatar alatti közös elérésű könyvtárak mindenki számára írhatóak, így akkor is módosítható bennük egy fájl, ha nincs rá közvetlen írási jogosultságunk!
– a csomagok LinuxMint 18.3 Cinammon 64-bit, LinuxMint 18.3 XFCE 32-bit és Debian 9.3 (stretch) MATE 64-bit alatt lettek kipróbálva
– maga az installálás Linux standardokat próbál követni, így elvileg más disztribúciókban is működnie kellene
– ismert problémák: nem működig a hang, a külső (vezérlő) hardware-k működése nem lett kipróbálva, tisztázatlan megkövetelt függőségek[En] Additional information for linux (.deb) package of diatar ver. 12.1
-------------------------------------------------------------------

General:

- standard debian binary package which follows the recommendations of freedesktop.org (XDG), so theoretically it can be used (with smaller restrictions, see below) in any Linux distribution
- the downloaded package can be installed or removed with dpkg
- the installed programs can be launched automatically at login or manually from menu or desktop with icons

Installation:

1) The program is installing globally for all Linux users (there is no need to create a special 'diatar' user anymore)

2) The downloaded package can be installed as a super-user (root) under privileged user account:

- in terminal: sudo dpkg -i diatar_12.1-1_i386.deb (32 bit installation)
sudo dpkg -r diatar (general uninstall/remove)

- with file-manager: double click on the package's icon, than use the buttons of dialogue

(The future updates with dpkg will (probably) NOT work, so you have to uninstall first manually and than install the new package. You also have to take care of manually saving and transferring your dia-list and configuration files! See at the bottom!* )

Notes:

– generally, the program launching icons on the desktop and tray can be created by right-clicking on the selected menu item
– to launch diatar automatically at login typically use the command below:
a) globally for all Linux users: sudo cp /usr/local/share/diatar/inst/polyjoe-diatar.desktop /etc/xdg/autostart
b) only for the actual Linux user: cp /usr/local/share/diatar/inst/polyjoe-diatar.desktop ~/.config/autostart
– the installation creates a subdirectory system under /var/local/diatar for the commonly accessible data of diatar (This location is intended to store data for everybody's usage, while your HOME directory is for your private files.)
– attention: the globally accessible common directories under /var/local/diatar are writable for everybody so files there can be modified even if there is no direct write permission for them!
– the packages were tested under LinuxMint 18.3 Cinnamon 64-bit, LinuxMint 18.3 XFCE 32-bit and Debian 9.3 (stretch) MATE 64-bit
– the installation itself tries to follow Linux standards so (theoretically) it should work also in other distributions
– known problems: sound does not work, the external control hardware has not been tested, unclear required dependencies


*Felhasználó által készített tipikus diatár fájlok / Typical user created diatar files

/var/local/diatar/diatar.xml a diatár beállításai / setup data of diatar
/var/local/diatar/dtx/_javitasok_.dtx az énekes könyvek szövegeinek helyi változatai / local versions of song-book texts'
/var/local/diatar/dia/*.dia közös elérésű dia-sor fájlok / commonly accessible dia-list files