A GNU-GPLv3 licenc

A programra GNU-GPLv3 licenc érvényes azaz szabadon terjeszthető, és szabadon módosítható, de a terjesztései és a módosítások kötelezően szintén GPL licenc alatt kell, hogy megjelenjenek, így biztosítva, hogy a szabad tartalmakból készült bármilyen származékos mű is szabad maradjon. Lásd:http://www.gnu.org/licenses/licenses.html.

A teljes forráskód letölthető innen, a csomagban található a COPYING file, mely a GPL licenc pontos szövege. Lazarus 1.6.2 verzióval készült, kell még hozzá az lNet csomag, mely a hálózati kommunikációban segít.

ÉNEKTÁRAK

A templomi vetítő program (DIATAR.EXE; diatar) nem tartalmazza magában az énekek diáit, azokat külső, speciális formátumú fájlokban (*.dtx), úgynevezett énektárakban (diatárakban) lehet mellé tenni. Így a program tetszőleges számú énektárral bővíthető. Ezek a tematikus gyűjtemények a programból külön-külön is letilthatóak, ha nincs rájuk szükség; illetve saját magunk is bővíthetjük a készletet. A DiaEditor program segítségével lehet szerkeszteni ezeket.

Semmiképpen nem ajánlatos a meglevő énektárakon (ld. az alábbi felsorolást) módosítani, vagy azokhoz hozzáírni saját énekeinket! Ezeket az énektárakat ugyanis (többek segítségével) folyamatosan fejlesztjük, a hibákat javítjuk, a hiányokat pótoljuk. Amennyiben saját énekeit szeretné felvenni, hozzon létre új énektárat. Plébániánkon mi is (az itt közzétetteken kívül) további énektárakat használunk, pl. "Kiegészítés", "Gitáros énekek"; melyek speciálisan saját használatunkra alkalmasak.

Az alábbi felsorolás tartalmazza a programhoz adott énektárakat, azok teljes nevével (zárójelben a vetítéskor megjelenő rövid névvel), valamint az énektár magyarázatát, tartalmát, forrását. Az énektárak külön-külön is letölthetőek, de eredetileg a programmal együtt letöltődtek ezek is, csak utólagos frissítés, vagy a fájl sérülése esetén van szükség külön letöltésre.

Népénekes könyvek

Mise és liturgia

Nemzetiségi és helyi énekek

Ifjúsági énekek

Protestáns énekek


GAZDÁT KERESÜNK! A program nagy értéke a hozzá készült és folyamatosan készülő énektárak bő választéka. Segítséget kérünk a szerkesztésben, karbantartásban, javításban és főleg bővítésben.

Akinek olyan kötete van, amit publikálna, mások által is vetíthetővé tenne, küldje el. De még ennél is fontosabb, hogy ha valamelyik meglévő vagy félkész kötetet fel tudja vállalni, hogy gondozza, befejezi, a tördelést és a helyesírást javítja, kérjük, jelentkezzen. Nagy szükségünk lenne olyan segítőkre, akik egy-egy kötet gazdájává válva könnyítik ezt a terhet.


Népénekes könyvek

A SzVU orgonakötete, kiegészítve a Hozsanna néhány énekével. Hoze jóvoltából most már a végleges, lektorált, újratördelt változat. Tartalmazza a legújabb, Sajó József által elvégzett javításokat is. A sortörési javaslatokkal kiegészítve szebb tördeléssel.

Az SzVU alternatívája! A lehető legjobb helykihasználás érdekében Nagy Péter (Szeged) feltételes elválasztókkal teletűzdelte, és a sorokra tördelést kivette. Így a diák olyanok lettek, mint nagyon sok régi diavetítéses megoldásnál. Aki ezt szeretné használni, az eredeti szvu.dtx-et feltehetőleg törölheti. Legjobban akkor mutat, ha a beállításokban középre illesztjük a szöveget.

Az új népénektár, az Éneklő Egyház összes éneke. Esetleges gépelési hibáktól eltekintve teljes. Tartalmazza a legújabb, Sajó József által elvégzett javításokat is.

Dr. Vonsik Imre: Köszöntünk Szentkút Csillaga (Novoprint, 2005) könyv énekei

Az Erdélyben elterjedt énekeskönyv PPT formáját Sebestyén Antaltól kaptuk meg Gyimesfelsőlokról. A lektorálás elkészült, a könyv teljes és hibái végig javítva.

Kónya Sándor könyve "Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban" alcímmel jelent meg (Zenta, 2004), elérhető PDF formában a Magyar Elektronikus Könyvtárban. Hozé jóvoltából immáron teljes.


Mise és liturgia

A szentmise állandó részei, kiegészítve a főbb imákkal és válaszokkal. Pl.: Uram, irgalmazz; Isten Báránya; Miatyánk; Hitvallás; Bűnbánat; Evangélium előtti vers (Nagyböjtben Alleluja helyett) A sortörési javaslatokkal kiegészítve szebb tördeléssel.

A zsoltárválaszok mennyiségi okokból négy énektárba vannak szétszedve. Az eredetileg különböző forrásokból összeszedett diák az 1991-es kiadású hivatalos olvasmányoskönyv alapján teljes egészében javítva, kiegészítve, hajlítási jelekkel ellátva. ÚJDONSÁG! A vasárnapi zsoltárok kottaképpel is ki vannak egészítve. Ez az összes (nem ünnepi) vasárnap: Ádvent, Évközi vasárnapok sorozata, Karácsony 2. vasárnapja, Nagyböjt és Húsvét vasárnapjai.

Az ünnepek zsoltárválaszai, pl.: Karácsony, Szentcsalád, Hamvazószerda, Nagyhét napjai, stb. valamint a kötött dátumokhoz kapcsolódó ünnepek (pl. 09.08 Kisboldogasszony) s a szentek emléknapjai.

Az év összes hetének hétköznapi zsoltárválaszai, a páros évekre.

Az év összes hetének hétköznapi zsoltárválaszai, a páratlan évekre.

Különböző imák, a szentmise és egyéb szertartások (litániák, rózsafűzérek stb.) válaszai magyar, illetve latin nyelven; Sajó József tovább bővíti. A magyar nyelvű kötetbe most bekerült az Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért, a vége felé, a Te Deum előtt található.

A zsolozsmák szövege a Kis zsolozsmáskönyv (III.kiadás, Szt.István Társulat 2014) alapján teljes, az egész év összeállítható belőle, és énekrendekbe tehető.

Sajó József kiemelte az Éneklő Egyházból az introitusokat, hogy egy helyen legyenek összegyűjtve. Könnyebb így kezelni, és sokat ezek közül kottaképpel is ellátott, hogy a nép is énekelhesse.

Sajó Józsefnek köszönhető a Graduale Hungaricum (2007 OPrem, Gödöllő) anyaga, kottaképekkel és az Éneklő Egyház énekszámozásával egyeztetve Folyamatosan bővül.

Sajó József küldött a nagyheti szertartásokra egy-egy vázlatot. Az így kapott vázlatokat bárki tetszése szerint bővítheti átalakíthatja.

A Bánk József váci érsek-püspök által összeállított katolikus imakönyv (Ecclesia, 1999, XII. kiadás) válaszai. Sok különféle szentségimádásnak a hívek által mondandó feleleteit tartalmazza. Barabás Ferenc székesfehérvári kántor készítette el számunkra (hibákat neki is lehet jelezni de ha kell, természetesen közvetítünk).

Adventi és karácsonyi énekek Tamás László közreműködésével

Kiegészítve a Csanád Béla: Gyermek Keresztúttal és Liszt: Via Crucis

A Mária Rádió 2014-es kiadványa búcsújárók részére, zarándoklatra alkalmas énekek gyűjteménye.


Nemzetiségi és helyi énekek

Adi Istvántól, Brassóból kaptuk ezt a gyűjteményt (köszönjük), ami a román nyelvű liturgia énekeit tartalmazza. Tömörített ZIP állomány, csak ki kell csomagolni a diatar programot tartalmazó könyvtárba és máris használható.
De la Adi Ștefan din Brașov am primit această colecție (mulțumim frumos), care cuprinde cântecele liturgice în limba română. Este o arhivă ZIP, trebuie doar dezarhivate în folderul aplicației diatar, și se pot utiliza.

Szintén Adi Istvántól, Brassóból kaptuk ezt az újabb gyűjteményt (köszönjük), A Jászvárosi (Iași) román nyelvű püspökség egész Moldovára, mindennapos használatra kiadott liturgikus énekeit tartalmazza. DTX állomány, a diatar programot tartalmazó könyvtárba bemásolva azonnal használható.
Tot de la Adi Ștefan din Brașov am primit această colecție (mulțumim frumos), care cuprinde cântecele liturgice în limba română, editată de Episcopia Iașului și recomandată pentru uzul cotidian pe întregul teritoriu al Moldovei. Este un fișier DTX, trebuie doar salvată în folderul aplicației diatar, și se pot utiliza.

Vecsésen, az Óplébánia templomában évek óta használják a Diatár programot. Fennmaradt a helyi kisebbség német nyelvű énekeit tartalmazó énekeskönyv "Gesang und Gebetbuch", az 1930-as évek kántorának, Oszkar Szeidl Schulmeisternek, Vecsésen nyomtatott kötete. Frühwirth Mihály áldozatos munkájának hála az énekek számítógépre és a Diatár programba kerültek - köszönjük!

Csorba Sándor különböző forrásból összegyűjtött énekei, melyekhez a "Zenekíséretek" letöltésben kántori kíséretet is kaphatunk. Részei: Advent, Karácsony, Nagypéntek, Nagyszombat, Búzaszentelés, Zsoltárok, Mária-énekek (Lurdi énekek is), Szent József énekek, Szentségi énekek, Vegyes. Új részek a Zsoltárok és Latin énekek.

Krucz János Nagybányáról, a Krisztus Király plébánia kézzel írott kottái alapján kezdte kialakítani ezt a gyűjtemányt. Szerencsére, az ötletnek akadtak támogatói, így Csergő Ákos jóvoltából jelentősen bővült a lista. Ezért úgy döntöttünk, hogy átnevezzük Erdélyi gyűjteménynek, és megpróbáljuk minél jobban kibővíteni. Időközben Ákos jeletősen kibővítette a gyűjteményt.
A kották képe és a hanganyag itt megtekinthető/meghallgatható A gyűjetmény (bár jenetősen bővűlt) még nem nevezhető teljesnek, ezért szívesen fogadunk bárkitől újabb, még nem szereplő olyan énekeket, amiket jellegzetesen Erdély területén ismernek, énekelnek.
Ákos közreműködésére továbbra is számítunk, így akinek csak egy "kézi" kottája van, nyugodtan jelezheti..
Az "eredeti" veresvizi kották képe itt megtekinthető. A jövőbeni fejlesztésekről, természetesen, minél hamarabb beszámolunk.

Ferencesek által használt speciális énekek. Készítette: Didák testvér, társai segítségével


Ifjúsági énekek

"Imádkozzunk együtt minden nap" (Cselekvő Remény Alapítvány, 2007)

Az "Énekelj az Úrnak!" bővített könyv (Pannonhalma, 1999) énekei. A szegedi Ferences Testvérek ajándékaként teljes.

"Áldjad én lelkem az Urat!" könyv (a Katolikus Karizmatikus Megújulás dalai)

A Sárga könyv gitárakkordos verziója. Ez a forma annak hasznos, aki az akkordokat is szeretné vetíteni, mert a fentebbi (akkord nélküli) változat tömörebb.

"Szentlélek, jöjj!", a Sárgakönyv második kötete Olteán Zsolt munkatársainak köszönhetően teljes.

Az azonos nevű könyv (Márton Áron Kiadó; 9., javított és bővített kiadás) összes éneke. Számos olyan éneket is tartalmaz, mely nem misére való, de foglalkozáson, cserkészavatáson stb. szükség lehet rá.

Szegheő József atya és Szász Imre jóvoltából.

Gitáros énekek, Holtner Rita segítségével

Mátyásföldi gitáros énekek. Forrás: Mátyásföldi Ifjúsági Csoport, 1995

Tekse Árpád konvertálta számunkra a (Szent András evangelizációs iskola honlapján) található énekfüzetet. Hálásan köszönjük a munkát, az iskolának pedig a közzétételhez hozzájárulását.


Protestáns énekek

A kötet a http://reformatus-enekeskonyv.foruma.hu/ webcímen található régi fajta (512 énekes) énekeskönyv teljes szövege a fenti címről bemásolva. Minden ének be van másolva, de sok hibával terhelt a forrás (feltehetőleg szkennelt anyag). A tördelés és néhány szövegjavítás elkészült, de további finomítást igényel - GAZDÁT KERESÜNK!

Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet énekeskönyve, református (és ökumenikus) ifjúsági énekek. Forrás: http://kisvarda.reformatus.hu A kötet teljes, de tördelés és némi hibajavítás szükséges lenne még - GAZDÁT KERESÜNK!

Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv, a http://www.baptist.hu címen publikusan hozzáférhető PPT fájlok másolata.

Az "Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) Alapítvány kiadványa, publikusan elérhető http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/index.html címen.

A Pesti Metodista Gyülekezet (http://pest.metodista.hu/dicseretek címen található énekeskönyv leírata. Félkész, folyamatosan bővül. GAZDÁT KERESÜNK!

Copyright © Diatar 2010